Viren und Bakterien sind allgegenwärtig und können nur durch den Einsatz wirksamer Desinfektionsmittel bekämpft werden. In unserem Sortiment finden Sie desinfizierende Gele, Lösungen und Balsame mit und ohne Aktivsilber, die bis zu 99,9 % der Viren und Bakterien wirksam beseitigen. Wir haben eine Vielzahl von Größen zur Auswahl, von der kleinsten Flasche für den Hausgebrauch bis hin zu großen Behältern, die für Schulen oder Büros geeignet sind.


Bezpečnost nade vše

Od té doby, co je tu s námi nepřítel jménem koronavirus, každý z nás mnohem více dbá na to, aby si pečlivě umýval ruce, dezinfikoval je a správně používal roušky. 


Jak uchovávat produkty obsahující nanostříbro?

Koloidní nanostříbro a produkty NANO++ Silver můžete uchovávat za běžných podmínek, možné je použití chladničky, která prodlužuje jeho životnost.

Koloidní stříbro obsahující pouze stříbrné nanočástice nemusí být skladováno ve skleněných lahvích; nereaguje totiž s plastovým povrchem a může být tudíž prodáváno v transparentních PET lahvích, které umožňují vizuální kontrolu kvality výrobku.