Desinfektionsgel ist eines der beliebtesten Desinfektionsmittel für zu Hause und für unterwegs. Das im Gel enthaltene aktive Silber tötet 99,9 % der unerwünschten Mikroorganismen ab und die sanfte Konsistenz des Gels macht Ihre Hände weich. Dank der weichen Konsistenz lassen sich die Gele gut verteilen und kleben nicht. Sie gehören zur No-Rinse-Pflegeserie und sind daher ideal für unterwegs, wenn man sich die Hände über einen längeren Zeitraum nicht mit Wasser und Seife waschen kann.


Jak uchovávat produkty obsahující nanostříbro?

Koloidní nanostříbro a produkty NANO++ Silver můžete uchovávat za běžných podmínek, možné je použití chladničky, která prodlužuje jeho životnost.

Koloidní stříbro obsahující pouze stříbrné nanočástice nemusí být skladováno ve skleněných lahvích; nereaguje totiž s plastovým povrchem a může být tudíž prodáváno v transparentních PET lahvích, které umožňují vizuální kontrolu kvality výrobku.